Next
मूकसंवादाचा खेळ
- रेणू दांडेकर
Friday, May 31 | 01:45 PM
15 0 0
Share this story

मित्रांनो, आपल्याला शब्दांशिवायही बोलता येतं. हे जर आपण चांगल्याप्रकारे शिकलो तर दंगा न होता गप्पा मारता येतात. कुणी म्हणत नाही मग ‘आवाज करू नका’, ‘गप्प बसा’! गप्प बसून करायचे उद्योग म्हणतात याला! आज हे करून बघूया. बोलायचं पण तोंड नाही उघडायचं. शब्दही नाही उच्चारायचा. तरी बोलायचं. सुरुवातीला आपण शब्दानं सुरुवात करणार आहोत. एक जण उभा राहील. बाकी गोलात बसतील. उभा असलेला एक अॅक्शन (कृती) दाखवेल. बाकीचे कृती करतील. उदाहरणार्थ, लीडर उडी मारेल. मग बाकीचे सर्वजण उड्या मारतील. तो जागेवर पळायची कृती करेल. बाकी जागेवर पळतील. तो उभा राहून हाताची घडी घालेल. बाकीचे तसे करतील. अशा तीन फेऱ्या होतील. आता तुम्हाला सराव झाला. बघा, बोललं कोणीच नाही पण कृती झाली.
आता गोल करून बसा. एक जण उभा राहील. तो एकामागोमाग एक अशा अनेक कृती करेल. आधी आरशासमोर उभा राहील, भांग पाडेल, तोंडाला पावडर लावेल, शर्ट घालेल, बटणं लावेल, खांद्याला सॅक लावेल... या सगळ्या कृती केरल. जो कृती करेल त्याच्या शेजारचा मुलगा/मुलगी या प्रत्येक कृतीचं निरीक्षण करेल. गोलातले इतरही पाहतील. शेजारचा आता त्या सर्व कृती तोंडी सांगेल. म्हणजे, तो आरशासमोर उभा राहिला, त्यानं भांग पाडला, तोंडाला क्रीम लावले. पावडर लावली, शर्ट घातला, बटणं लावली, खांद्याला सॅक लावली, इत्यादी. आता यातली कुठली कृती सांगायची राहिली तर लीडर त्याला शिक्षा देईल. गोलातला प्रत्येक जण एकामागोमाग एक लीडर होईल. खूप वेगवेगळ्या कृती करून दाखवता येतील. मूक अभिनयातून संवाद साधायचा खेळ खेळताना मजा येते. बोलण्याचा आवाज नाही येऊ द्यायचा, पण हसण्याचे आवाज नक्की येतात हा खेळ खेळताना!

 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link