Next
शब्दखेळ
रेणू दांडेकर
Friday, February 08 | 04:00 PM
15 0 0
Share this storyआज खूपच मजा येणार आहे. आज आपण वाचता वाचता करून पाहणार आहोत. एकदम नाही वाचायचं. कदाचित तुमच्यातील एकाला नेता निवडा. तो हा कागद हातात घेईल आणि आपण जे करणार आहोत ते आपल्याकडून करून घेइल. कारण सर्वांनी आधीच सगळे वाचले तर त्यातली मजा जाईल.

आधी सावकाश, कमीत कमी आवाज येईल अशा टाळ्या वाजवत वाजवत मग जेवढा मोठा आवाज येईल तेवढ्या टाळ्या सगळ्यांनी वाजवायच्या. हळूहळू कमी करत यायचं. असं सतत करत राहिलं तर पाऊस पडल्यासारखा आवाज येतो.

हे झालं ? आता गोलात बसा. प्रत्येकानं एक शब्द सांगायचा. पुन्हा दुसरा शब्द सांगायचा. गोल पूर्ण झाला. प्रत्येकानं दोन शब्द सांगितले. आता तिसरा शब्द सांगायचा. प्रत्येकानं तीन शब्द सांगायचे. गोलातल्या मुलांनी हे लक्ष द्यायचं की तोच शब्द पुन्हा सांगितला जात नाही ना! गटनेता सांगेल, प्रत्येकाने सांगितलेले तीन शब्द एकदम सांगायचे. मजा येते. आठवत नाहीत एकदम तीन शब्द. आता काय करायचं, ज्याला आठवणार नाहीत ते बाहेर गोल करतील. ज्यांना तिन्ही शब्द आठवलेत ते तीनही शब्द एका वाक्यात वापरून वाक्य तयार करायचे आहे. उदाहरणार्थ, मी सांगितले- कपाट, गंमत, रमा. तर वाक्य होईल- रमाने कपाटात गंमत ठेवली आहे. किंवा, कपाटात काय आहे ती गंमत सांग ना रमा. प्रत्येकजण स्वतंत्र वाक्य करेल. शब्द तेच पण वाक्यं खूप होतात. मग पुढील मुलगा/मुलगी.
असे प्रत्येकाचे तीन शब्द, त्याचं एक वाक्य नि मग प्रत्येकाचे तेच शब्द वापरून वाक्य. म्हणजे काय होईल? गोलात दहा मुलांचे ३० शब्द. प्रत्येकाच्या शब्दांची ३० वाक्यं होतील. तोपर्यंत बाहेर अडकलेली मंडळी आपापले शब्द आठवतील. वाक्यं तयार करतील.
 
15 0 0
Share this story

Post Your Comment
मराठी English
Your Name *
Email
  Notify me once my comment is published
Comment *
Content limited to 1000 characters,1000 characters remaining.

Select Language
Share Link