करिअर आणि नोकरी
राज्य सेवा आयोगाच्या मुख्य परीक्षा पेपर ४, म्हणजेच सामान्य अध्ययन पेपर २ चा अभ्यास करताना भारतीय राज्यघटनेतील कलमांमधील नेमक्या तरतुदी आणि त्यांच्या अनुषंगाने लक्षणीय घडामोडी, त्या संबंधित कलमे, कायदा, पार्श्वभूमी या गोष्टी लक्षात ठेवल्या पाहिजेत ...
Loading...

Select Language
Share Link