बोलीभाषा
भाषा ही प्रवाही असते. उगम पावणे, विकसित होणे किंवा रूपांतरीत होणे हा तिचा धर्म आहे. या भाषांचे दुवे संस्कृती, इतिहास व समाजजीवन यांचे आरसे असतात. म्हणूनच हे दुवे निसटू नयेत, यासाठी त्यांचे जतन होणे गरजेचे आहे. ...
Loading...

Select Language
Share Link