जागर
उत्तम आरोग्यासाठी योगासनांचे महत्त्व सर्वच मान्य करतात, तरीही काही विशिष्ट आजार किंवा शारीरिक व्याधी असल्या तर काही योगासने करू नयेत, अशा सूचना योगशिक्षक किंवा प्रशिक्षक करत असतात, त्याकडे दुर्लक्ष करता कामा नये. ...
Loading...

Select Language
Share Link