झेपावे चंद्राकडे
चंद्र कलेकलेने वाढतो, या कलांचा अभ्यास खगोलप्रेमी मोठ्या औत्सुक्याने खगोलदुर्बीण लावून करत असतात. समुद्राच्या भरती-ओहोटीपासून पृथ्वीवरच्या अनेक भौगोलिक घटनांशी चंद्राचा अगदी निकटचा संबंध. त्यामुळेच तर या चांद्रयान मोहिमेतील संशोधनातून ...
Loading...

Select Language
Share Link