अभियंतादिन
देशातील अर्धेअधिक अभियंते नोकरीस पात्र नसतात, असा निष्कर्ष अलीकडेच मांडला गेला. का घडते आहे असे? हा कलंक धुऊन काढायचा, तर विद्यार्थ्यांमधील नवीन शोध, संकल्पना यांना वाव देणारी शिक्षणप्रणाली गरजेची आहे. प्रयोग, प्रोजेक्ट्स, प्रात्यक्षिक ...
Loading...

Select Language
Share Link