कारगिल विजयदिन
शून्याहून खाली २० अंश तापमान, पाठीवर पंचवीस किलो वजन, शिवाय युद्धसामुग्रीचेही वजन, १६ ते १७ हजार फूट उंचीचे सरळसोट तर ८० अंशांचे कडे, बर्फांनी आच्छादलेली शिखरे, उंचावर मोक्याच्या ठिकाणी मोठ्या संख्येने बसलेला शत्रू, रात्रीचा मिट्ट काळोख ...
Loading...

Select Language
Share Link