नंदनवन फुलले
कौटुंबिक परिस्थिती आणि बालपण, संगोपन याबाबतीत विचार करायचा झाल्यास दोघांच्या पार्श्वभूमीत महदंतर आहे. एकतर दोघांच्या वयांतील सुमारे १४ वर्षांचे अंतर लक्षात घेता त्यांना समन्वयक सहकारी म्हणता येणार नाही. परंतु संघटनउभारणी, मनुष्यबळयोजना, ...
Loading...

Select Language
Share Link