अर्थविचार
आयुर्विमा ही प्रत्येकाच्या आयुष्यातील खूप महत्त्वाची बाब आहे. तरीही त्याचा गुंतवणूक म्हणून नव्हे, तर केवळ विमा म्हणूनच विचार करावा. आपल्याकडे आयुर्विम्याविषयी मोठ्या प्रमाणात अनास्था आहे आणि याला समाजातील आर्थिक निरक्षरता जेवढी जबाबदार ...
Loading...

Select Language
Share Link