अंक ५०
 
एकेकाळी प्रश्न विचारल्यावर तो प्रश्न काय आहे हे समजून घ्यायलाच तिला बराच वेळ लागायचा. कशीबशी शब्दांची जुळवाजुळव करून उत्तर दिलं जायचं… अगदीच जमलं नाही तर ओठांचा नाजूकसा चंबू करून हसऱ्या डोळ्यांनी उत्तर टाळलं जायचं… पण आता हीच बार्बी ...
Loading...

Select Language
Share Link