अंक ५६
 
तुमचा मुलगा करतो काय? खरं तर सिद्धार्थच्या घरच्यांनी, शेजारीपाजारी, नातेवाईकांनी अनेकदा विचारलेला प्रश्न सिद्धार्थला त्यावेळी नक्कीच सतावत असेल. कारण कॉलेजजीवनात एकांकिका, नाटक करणं म्हणजे घरच्यांसाठी ते उनाडक्या करण्यासारखंच असतं ...
Loading...

Select Language
Share Link