आनंद शिंदे
 
हत्ती हा जगातला एकमेव चार पायांचा प्राणी आहे की ज्याला चारही पायांना गुडघे आहेत. याच गुडघ्यांच्या जोरावर बसलेल्या अवस्थेतला हत्ती कमी वेळात आपलं अवाढव्य शरीर घेऊन उठू शकतो. ...
Loading...

Select Language
Share Link