कविता भालेराव
 
नानाविध प्रकारच्या दिव्यांच्या प्रकाशात अंधार नाहीसा होतो आणि चैतन्यमय उत्साहाचं प्रसन्न वातावरण दिवाळीत तयार होतं. दीपावली किंवा दिवाळी या शब्दातच दिव्यांचा नेत्रसुखद झगमगाट हा अर्थ दडलेला आहे. ...
Loading...

Select Language
Share Link