जंगलातले दोस्त
 
मजबुती व शक्तीचे प्रतीक म्हणून अनेक ठिकाणी गेंड्याचा उल्लेख होतो. त्याचे रूप पाहिल्यावर युद्धातील रणगाड्याची आठवण होते. महाभारत व बौद्ध ग्रंथांतही गेंड्याचा उल्लेख आढळतो. भारतात आसाम, पश्चिम बंगाल, नेपाळ, बिहार व उत्तर प्रदेशातील हिमालयाच्या ...
Loading...

Select Language
Share Link