डॉ. राजेंद्र बर्वे
 
मर्द को दर्द नहीं होता, अशी आपण समजूत करून घेतो आणि यातना दाबून टाकतो. त्यामुळे आपण चिडचिडे होतो आणि लवकर थकतो... ...
Loading...

Select Language
Share Link