दिलीप नेर्लीकर
 
आपण एल निनो आणि ला नीना ही नावं अनेकदा ऐकली आहेत, त्यांच्या परिणामांविषयीही आपण जाणून आहोत. मात्र त्यांच्याविषयी माहिती प्रथम कुणाच्या लक्षात आली, त्याचे काय फायदे झाले, यावर प्रकाशझोत टाकणारा हा लेख. ...
Loading...

Select Language
Share Link