निरंजन घाटे
 
गणित आणि वाळवीची वारुळं यांचा काही संबंध असू शकेल, असं आपल्याला चुकूनही वाटणार नाही. तसा आपला या दोन्ही गोष्टींशी फारसा संबंध येत नाही. याचं कारण वाळवंटात व सर्वसाधारणपणे निमवाळवंटी माळांवर आपण सहसा कधी जात नाही आणि गणित हा विषय फार ...
Loading...

Select Language
Share Link