प्रतिनिधी
 
लाडू, चकली, करंजी, चिवडा हा दिवाळीचा फराळ फस्त लगेच होतो, पण फसतो, तेव्हा आपल्या चांगलाच लक्षात राहतो...असे गंमतीदार अनुभव आमच्या वाचकांनी दिलखुलासपणे पाठवले....त्याचीच ही लज्जत... ...
Loading...

Select Language
Share Link