फारुक नाईकवाडे
 
राज्य सेवा मुख्य परीक्षा पेपर तीनमध्ये मनुष्यबळ विकास आणि मानवी हक्क या घटकांचा समावेश करण्यात आला आहे. इतर पेपर आणि या पेपरमध्ये काही मूलभूत फरक आहेत, हे लक्षात घेणे आवश्यक आहे. मागील वर्षांच्या प्रश्नपत्रिकांचे विश्लेषण आणि अभ्यास करणे गरजेचे आहे ...
Loading...

Select Language
Share Link