मधुरा वेलणकर
 
बाळंतपण म्हणजे बाईचा दुसरा जन्म असं म्हणतात ते खरंच असतं, हे अनुभवल्यावर कळतं. बाळंतपण सुरू झाल्यावर शरीरात होणारे बदल, मानसिक उतार-चढाव हे काही वेगळ्या पद्धतीनं सांगायला नको. परंतु प्रसूतिवेदना साजऱ्या केल्यानंतर ज्यावेळी तुम्ही तुमच्या ...
Loading...

Select Language
Share Link