मनसी वैशंपायन
 
आपल्या अंतर्यामी वसलेल्या प्राणस्वरूपी ईश्वराची ओळख होण्याचा ॐकारसाधना हा राजमार्ग आहे. यातून निर्माण होणाऱ्या ध्वनिलहरी कंपने आणि स्पंदने यामुळे मेंदू, शीर्षस्थ व कंठस्थ ग्रंथी, विविध नाड्या, ज्ञानेंद्रिये यांना चैतन्य लाभते व त्यांचे ...
Loading...

Select Language
Share Link