युद्धनौकांच्या जगात
 
जलाश्व म्हणजे पाणघोडा, जसा पाणी आणि जमीन दोन्हीवर संचार करतो, तेच या आयएनएस जलाश्व नौकेचे उद्दिष्ट. भूभागावर सैनिकी तुकड्या किंवा मनुष्यबळ उतरवणे तसेच एखाद्या बेटावर किंवा किनाऱ्यावर अडकलेल्या भारतीयांची सुटका करण्याची दुहेरी ताकद तिच्यात आहे ...
Loading...

Select Language
Share Link