ललित
 
प्रिय तात्या, दरवर्षीच्या नेमाप्रमाणे तुम्ही या वर्षीही दिवाळीला बाहेरगावी गेलात. फरक इतकाच, की कोकणात न जाता तुम्ही आणि काकू या वर्षी नागपूरला तुमच्या पुतण्याकडे गेलात. पुतण्याच्या वऱ्हाडी पाहुणचारामुळे आणि आग्रहामुळे तुमचं पोट बिघडलं ...
Loading...

Select Language
Share Link