संजय जोशी
 
भा रतातील पैशाचा किंवा अधिक योग्य म्हणायचे झाले तर रुपया या चलनाचा इतिहास खूप मनोरंजक आहे. प्राचीन काळात ‘रुपया’ ह्या शब्दाशी साधर्म्य ‌असलेला शब्द कौटिल्य ऊर्फ चाणक्यांनी अर्थशास्त्रात ‘रुप्यरुप’ या नावाने वापरला आहे. अर्थात हा रुपया ...
Loading...

Select Language
Share Link