समीर कर्वे
 
तीस विमाने आणि हेलिकॉप्टर यांनी सज्ज असलेली, १६०० नौसैनिक तत्पर असलेली, २२ मजल्यांची भारताची युद्धनौका आयएनएस विक्रमादित्य म्हणजे दोन चौरस किलोमीटरवर तरंगणारे शहरच आहे. ...
Loading...

Select Language
Share Link