सुधीर थत्ते
 
आपण जेव्हा आपापसांत गप्पा मारतो, चर्चा करतो, तेव्हा आपल्या सर्वांच्या मेंदूमध्ये घडणाऱ्या घडामोडींमध्ये काही साम्य असतं का? दोन मनांच्या तारा जुळल्या, असं आपण जे म्हणतो, त्यात तथ्य आहे का? ...
Loading...

Select Language
Share Link