सुरेश खरे
 
सकाळी सोसायटीतल्या गुप्त्यांचा आशुतोष निरोप घेऊन आला, “अंकल, डॅडींचा मेसेज आहे, त्यांनी विचारलंय., ‘इव्हिनिंगला तुम्हाला टाइम आहे का?” आशुतोष वय वर्षं दहा-बारा, माझा खास दोस्त आहे. तो इंग्लिश मीडियम स्कूलमध्ये जातो. ...
Loading...

Select Language
Share Link