सूनृता सहस्राबुद्धे
 
‘बालविकास’ या विषयाचा पालक म्हणून, शिक्षक म्हणून, विद्यार्थी म्हणून अभ्यास करताना बुद्धिविकास, भावनिक विकास अशा शब्दांशी आपली ओळख होते. पुस्तकात व्याख्यानात तेच शब्द परत परत कानावर पडल्यांनं आपल्याला त्या संकल्पना कळल्या असाव्यात असा ...
Loading...

Select Language
Share Link