सूनृता सहस्राबुद्धे
 
सध्या बालवाड्यांचे अनेक पर्याय पालकांना उपलब्ध असतात, पण त्यातली नक्की ‘चांगली’ बालवाडी कुठली हे ठरवणं कधी कधी अवघड जाऊ शकतं. त्यामुळेच पालकांनाही बालवाडी निवडण्याचं काम आव्हानात्मक वाटू शकतं. मुलांच्या विकासाचा अभ्यास करणाऱ्या तज्ज्ञांनी, ...
Loading...

Select Language
Share Link