स्पर्धा परीक्षा
 
राज्यसेवा पूर्व व मुख्य परीक्षेमध्ये विज्ञान हा घटक असतो. कला व वाणिज्य शाखेच्या विद्यार्थ्यांना तो अवघड वाटतो. मात्र सातत्याने येणारे काही प्रश्न योग्य रीतीने समजून घेऊन तयारी केल्यास इतर विषयांपेक्षा जास्त गुण या घटकातून मिळू शकतात ...
Loading...

Select Language
Share Link