स्पर्धा परीक्षा
 
मागील लेखांमध्ये राज्यसेवा मुख्य परीक्षेतील भूगोल घटकाच्या अभ्यासक्रमाची विभागणी व मूलभूत संकल्पनात्मक तयारी कशी करायची हे आपण वाचले असेल. भूगोल या घटकावर २०१५ पासून विचारण्यात आलेल्या प्रश्नांचे विश्लेषण करून त्याबाबत आज मार्गदर्शन करत आहे ...
Loading...

Select Language
Share Link