Anil Govilkar
 
‘चक्रवाक पक्षी वियोगे बाहाती’ या संत नामदेव यांच्या रचनेला कमलाकर भागवत यांनी संगीतबद्ध केले असून ते सुमन कल्याणपूर यांनी आपल्या सुमधुर आवाजात गायले आहे. या गाण्यात बासरीचा वापर आहे त्यासोबत पार्श्वभूमीला मंद नादाच्या घंटेचा उपयोग केला आहे ...
Loading...

Select Language
Share Link