Atul Sathe
 
मोकळे गवताळ प्रदेश व खुरटी झुडपे असलेले जंगल हा भारतीय लांडग्याचा नैसर्गिक अधिवास आहे. लांडगा ज्या अधिवासात राहतो, त्यानुसार तो भक्ष्य पकडतो. ...
Loading...

Select Language
Share Link