Captain (Rtd) Dilip Donde
 
शिडाच्या नौकेवरून २१,६०० मैलांची विश्वसागरपरिक्रमा करणारे पहिले भारतीय दर्यावर्दी कॅप्टन (निवृत्त) दिलीप दोंदे यांना महासागराचे दर्शन कसे झाले? सहा महिने महासागराशीच मैत्री आणि लाटा, वारे यांच्याशीच हितगुज करणाऱ्या या दर्यावर्दीचे ...
Loading...

Select Language
Share Link