Competitive Exams
 
मागील लेखांमध्ये ‘मुख्य परीक्षा- सामान्य अध्ययन पेपर दोन’च्या अभ्यासक्रमाचे विश्लेषण करण्यात आले होते. या पेपरमधील भारतीय राज्यघटना आणि राज्यव्यवस्था या उपघटाकाची तयारी कशी करायची ते आज बघुया. विधि उपघटकाबाबत (समर्पक कायदे) त्यानंतरच्या ...
Loading...

Select Language
Share Link