Dean
 
डॉक्टरचे कौशल्य ही समाजाची मालमत्ता आहे व तिचे संरक्षण करणे हे सर्वांचेच कर्तव्य आहे. म्हणूनच डॉक्टरांवरील हल्ले निंदनीय आहेतच व त्यांचा प्रतिरोध करायलाच हवा, पण त्याबरोबरच डॉक्टरांनी आत्मपरीक्षण करून सर्वसाधारण समाज व वैद्यकीय समाज ...
Loading...

Select Language
Share Link