Director Billy Wilder
 
साचेबद्ध मार्गाने जाणाऱ्या रहस्यपटांमधील ‘फेडोरा’ हा चित्रपट नाही. हा रहस्यपट असला तरी त्यातील रहस्य काय असू शकेल हे सुजाण प्रेक्षकाच्या लगेच लक्षात येऊनदेखील हा चित्रपट शेवटपर्यंत त्याला बघावासा वाटतो. हे दिग्दर्शक बिली वायल्डर याचे कौशल्य आहे ...
Loading...

Select Language
Share Link