Dr. Tara Bhawalkar Bhavalkar
 
लोकसाहित्याच्या गाढा अभ्यास करून, त्यावर विपुल लिखाण करून लोकसंस्कृतीचा वारसा जपणाऱ्या डॉ. सरोजिनी बाबर यांचे हे जन्मशताब्दीवर्ष आहे. या निमित्ताने त्यांच्या कार्याची ओळख करून देणारा लेख. ...
Loading...

Select Language
Share Link