Editorial
 
मुंबईतला समुद्र म्हणजे फक्त प्रदूषण आणि प्लास्टिक या आपल्या समजाला छेद देणारे निष्कर्ष नुकतेच एका सागरी पाहणीत निघाले आहेत. या पाहणीनुसार मुंबईच्या समुद्रात सागरी जीव निव्वळ तग धरून आहेत असे नाही, तर ते चांगले फोफावत आहेत असे दिसून आले आहे ...
Loading...

Select Language
Share Link