Farukh Naikwade
 
‘राज्यसेवा मुख्य परीक्षा पेपर एक’मधील भूगोल या घटकाचा अभ्यास करताना भौगोलिक संज्ञा, संकल्पना पक्क्या करून घेणे महत्त्वाचे आहे. प्राकृतिक, आर्थिक व सामाजिक असे ठळक तीन उपविभाग करून त्यांचा त्याच क्रमाने अभ्यास केल्यास समजून घेणे आणि ...
Loading...

Select Language
Share Link