Farukh Naikwade
 
केंद्रीय विद्यालय संघटनेमधील देशभरातील प्राथमिक व माध्यमिक विद्यालयांमध्ये मुख्याध्यापक, उपमुख्याध्यापक, पदव्युत्तर शिक्षक, प्रशिक्षित पदवीधारक शिक्षक, ग्रंथपाल आणि प्राथमिक शिक्षक या पदांवरील निवडीसाठी आयोजित करण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठीची ...
Loading...

Select Language
Share Link