Kutuhal Katta
 
पावसाळ्यात रोजच्या रोज छत्री, रेनकोटचे ओझे सांभाळायचा किती कंटाळा येतो ना! हवामानाचा अचूक अंदाज कळला तर किती बरे होईल! बातम्यांमध्ये सांगितलेले हवामानाचे अंदाज अनेकदा चुकीचे ठरतात. असे का होते? ...
Loading...

Select Language
Share Link