Mahila Shastradnya
 
क्रिस्तीनला माश्यांनी आकृष्ट केलं. माणसांना सर्व प्रकारे त्रास देणाऱ्या माश्या तिच्या दृष्टीनं महत्त्वाच्या ठरल्या. याच सुमारास तिची भेट एरिक विशहॉस आणि एडवर्ड ल्युईस या दोन अनुवंशशास्त्रज्ञांशी झाली. त्यांच्या पथदर्शक संशोधनानं क्रिस्तीन ...
Loading...

Select Language
Share Link