Mumbai
 
बदलून गेलंय गाव, रंक अन् रावही आणि कदाचित बदलून जाईल माझ्या गावाचं नावही स्वप्नातलं गाव माझं स्वप्नातच राहून गेलं त्या मातीतल्या माणसांना सोबतच घेऊन गेलं वेशीवरचे देवही वेस सोडून निघून गेले वाकायचो कधी जिथे ती वेसही घेऊन गेले विहिरीवरच्या ...
Loading...

Select Language
Share Link