Mumbai
 
मुंबईतील गजबजलेल्या रस्त्यांवर अनेक कारंजी आहेत. प्रत्येक कारंजामागे इतिहास किंवा कथा आहे. या भागात आपण माहिती घेऊया बोमनजी होरमरजी वाडिया कारंजा आणि क्लॉक टॉवरची. ...
Loading...

Select Language
Share Link