Naughty monkey
 
माकड व अन्य वन्य प्राण्यांना खायला घालणे चुकीचे आहे. असे आयते अन्न देण्याची सवय लावली, तर पुढे जाऊन माकडे अधिक आक्रमक होऊन खायला न देणाऱ्या लोकांच्याही हातातील पदार्थ ओढून घेतात. ...
Loading...

Select Language
Share Link