Niranjan Ghate
 
शब्दकोशात सभ्य-असभ्य असा विचार न करता प्रत्येक शब्द यायला हवा, असा बिशप रिचर्ड ट्रेंच यांचा आग्रह होता. कारण ‘डिक्शन’ या शब्दाचा अर्थ आहे ‘उच्चार.’ त्यामुळे ज्याचा उच्चार होतो त्याचा संग्रह म्हणजे डिक्शनरी. याबाबत अ. द. मराठे संपादक ...
Loading...

Select Language
Share Link