Osho
 
धारणेचा विषय सुरुवातीला शब्दरूपात्मक असतो. इतर सारे विषय दूर सारून जाणीव केवळ एकाच विषयावर केंद्रित झाली की ‘धारणा’ साधते. अशा धारणेतून ध्यान साधते. धारणा ही पायवाटेसारखी आहे. ही पायवाट ध्यानाच्या राजमार्गाला मिळते. हा राजमार्ग साधकाला ...
Loading...

Select Language
Share Link