Prabha Joshi
 
मन्ना डे यांच्या आवाजातलं सगळं मार्दव, तारुण्य ‘चोरी चोरी’ चित्रपटातील या गाण्यातून प्रकटलं आहे. या स्वरांमधला संयम एखाद्या सभ्य पुरुषाची पहिली प्रेमभावना व्यक्त व्हावी इतका सच्चा आहे. मन्ना डे यांची गायकी सर्व अर्थांनी प्रगल्भ होती ...
Loading...

Select Language
Share Link