Sandesh Kulkarni
 
प्राजक्ताची पुन्हा भेट घडते आणि त्याला कळतं की पुरुष असणं म्हणजे डॉमिनेट करणं, स्ट्रॉंग असणं असं लहानपणापासून मनावर कसं बिंबवलं जातं आणि त्यामुळे भावनांशी नाळ तुटलेला पुरुष जनावरासारखाच वागतो. ...
Loading...

Select Language
Share Link