Technology
 
विदर्भातील विद्यार्थ्यांमध्ये मोठी क्षमता असली, तरी विज्ञान-तंत्रज्ञानातील उच्चशिक्षणात पुरेशा संधी या भागात उपलब्ध नसल्याने विदर्भातील विद्यार्थ्यांना राष्ट्रीय-आंतरराष्ट्रीय स्तरावर रोजगाराच्या संधींना मुकावे लागते. ...
Loading...

Select Language
Share Link