Vidya Dhamankar
 
मनमोहक रंगरूप असलेला साकुरा मनाच्या कोपऱ्यात कधीपासून बसला होता. तो पाहण्याची आतून खूप इच्छा होती. एके दिवशी ती पूर्ण झालीही, परंतु ती जपानमध्ये होईल, असं वाटलं नव्हतं. ...
Loading...

Select Language
Share Link