Waren Buffet
 
आपण वॉरेन बफे यांचं नाव घेतो, परंतु त्यांच्या गुंतवणुकीच्या सूत्रांचा अजिबात अभ्यास करत नाही. सेन्सेक्स खाली गेला, की आपला आर्थिक तोल अजूनही जातो. धीर धरण्याची वृत्ती नसल्यानं आपण अनेकदा घाट्याचा सौदा करतो. म्हणूनच आता वेळ आली आहे ...
Loading...

Select Language
Share Link